ZOBACZ NAGRANIE Z WEBINARU

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

DZIĘKI WSPARCIU NFZ I USŁUDZE

POPRAW CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W WEBINARZE:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE
ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Wypełnij formularz i umów się na bezpłatną konsultację!

INDYWIDUALNE KONSULTACJE:

Nie wiesz na co dokładnie przeznaczyć środki

z dofinansowania?


Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w swojej placówce?


Przeanalizujemy Twoje potrzeby

i pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązania.


Podczas webinaru odpowiedzieliśmy m.in. na pytania:

Jakie rozwiązania i narzędzia wspierają poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych?

Jakie szkolenia będą pomocne w edukacji cyfrowej dla placówek medycznych?

Jakie technologie ułatwiają precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Jak zorganizować audyt bezpieczeństwa w placówce medycznej?

Webinar rozpocznie się już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
ZAPISUJĘ SIĘ NA WEBINAR

23 czerwca 2022

godzina 10:00

czas trwania 1 godzina

Prelegent:

Dyrektor Generalny Eximo Project.

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa IT

(CCIE #21714 Security) oraz technologii sieciowych.

Brał udział w projektach informatycznych realizowanych na terenie całej Europy.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT.

Zobacz z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy, którzy padli ofiarą ataku hakerskiego.

Marcin Chlebowski

Prelegent:

Zobacz nagranie z webinaru:

Zobacz nagranie z webinaru:

Jesteśmy specjalistami w obszarach:

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Większa świadomość cyberzagrożeń to pierwszy krok do bycia cyberbezpieczną Placówką Medyczną. Cyberzagrożenia to temat, którym zajmujemy się w sposób szczególny każdego dnia. Słuchamy potrzeb naszych klientów dlatego stworzyliśmy dedykowane szkolenie Bezpieczna Placówka Medyczna, uwzględniające specyfikę branży medycznej.


Postaw na edukację cyfrową Twojego personelu.

Większa świadomość cyberzagrożeń to pierwszy krok do bycia cyberbezpieczną Placówką Medyczną. Cyberzagrożenia to temat, którym zajmujemy się w sposób szczególny każdego dnia. Słuchamy potrzeb naszych klientów dlatego stworzyliśmy dedykowane szkolenie Bezpieczna Placówka Medyczna, uwzględniające specyfikę branży medycznej.


Postaw na edukację cyfrową Twojego personelu.

czytaj więcej

Audyt IT

Znajomość stanu infrastruktury informatycznej organizacji jest kluczowa do zarządzania bezpieczeństwem danych. Celem audytu jest zdiagnozowanie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń oraz poznanie metod ich eliminacji.


Nasze audyty bezpieczeństwa są zgodne z Zarządzeniem NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Dodatkowo oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego obejmujące swoją specyfiką konkretne aspekty wskazane podczas audytu.


Sprawdź stan infrastruktury informatycznej twojej Placówki Medycznej.

Znajomość stanu infrastruktury informatycznej organizacji jest kluczowa do zarządzania bezpieczeństwem danych. Celem audytu jest zdiagnozowanie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń oraz poznanie metod ich eliminacji.


Nasze audyty bezpieczeństwa są zgodne z Zarządzeniem NR 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Dodatkowo oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego obejmujące swoją specyfiką konkretne aspekty wskazane podczas audytu.


Sprawdź stan infrastruktury informatycznej twojej Placówki Medycznej.

czytaj więcej

Modernizacja

Głównym czynnikiem tworzącym bezpieczną Placówkę Medyczną jest stabilna i nowoczesna infrastruktura IT. Nasze doświadczenie i wiedza inżynierów dotycząca modernizacji systemów bezpieczeństwa, pozwolą dobrać optymalne rozwiązania. Ich wdrożenie zapewni ochronę wrażliwych danych instytucji z branży medycznej.


W ramach programu wsparcia NFZ, zapewniamy wdrożenie: systemu backupu, licencji, oprogramowania, systemu antywirusowego, a także modernizację infrastruktury sieciowej. Celem jest stworzenie bezpiecznego i niezawodnego środowiska dla krytycznych aplikacji.


Zwiększ bezawaryjność pracy Twoich systemów.

Głównym czynnikiem tworzącym bezpieczną Placówkę Medyczną jest stabilna i nowoczesna infrastruktura IT. Nasze doświadczenie i wiedza inżynierów dotycząca modernizacji systemów bezpieczeństwa, pozwolą dobrać optymalne rozwiązania. Ich wdrożenie zapewni ochronę wrażliwych danych instytucji z branży medycznej.


W ramach programu wsparcia NFZ, zapewniamy wdrożenie: systemu backupu, licencji, oprogramowania, systemu antywirusowego, a także modernizację infrastruktury sieciowej. Celem jest stworzenie bezpiecznego i niezawodnego środowiska dla krytycznych aplikacji.


Zwiększ bezawaryjność pracy Twoich systemów.

czytaj więcej

FAQ

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas naszego webinaru

1. W jaki sposób NFZ będzie kontrolował realizację projektów?

NFZ wymaga załączenia dokumentów jednoznacznie potwierdzających podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i na tym będzie bazował zatwierdzając koszty. Ponadto NFZ zastrzega sobie możliwość kontroli projektu przez 5 lat.

2. Czy zakup serwera plików aby umieścić go w innej lokalizacji (mamy kilka) celem automatycznego zgrywania kopii baz danych, na kilka fizycznych lokalizacji, może zostać zrealizowany w ramach projektu?

Tak, tego typu modernizacja, jako element zmiany systemu bakupu podlega dofinansowaniu.

3. Czy zakup nowych serwerów wraz z oprogramowaniem (wirtualizacja, Windows server, cal per device) może zostać zrealizowany w ramach projektu, z uwagi na kończacy się okres wsparcia bieżących serwerów?

Tak, jeżeli modernizacja systemów opartych na wirutualizacji zwiększy poziom bezpieczeństwa np. zwiększy dostępność, może być przedmiotem dofinansowania.

4. Posiadamy zapory sieciowe Fortigate 100e. O funkcjonalności takiego urządzenia decydują licencje na usługi w nim zawarte. Czy w ramach projektu można zakupić licencje na posiadany już sprzęt? Na przykład licencje 5-letnie na dwie zapory lub zakup 7 urządzeń Fortigate 30e dla mniejszych lokalizacji z 5-letnią licencją, plus 2 licencje 5-letnie na posiadany już sprzęt?

Tak, można zakupić licencje i serwisy które zwiększają realnie poziom bezpieczeństwa. Istotne jest aby oprócz zakupionych licencji przeprowadzić modernizację konfiguracji i aktywnie wykorzystać posiadane funkcjonalności.

5. Czy w ramach projektu można wymienić komputery z niewspieranym oprogramowaniem np. Windows 7?

Naszym zdaniem nie ma takiej możliwości. Czekamy na odpowiedź NFZ w tej kwestii.

6. Jeśli w ankiecie którą wypełniliśmy było pytanie czy jednostka posiada firewalle i system backupu i zaznaczone jest, że jest, to jak potem w ankiecie wskazać, że podniósł się poziom bezpieczeństwa, skoro na obydwa pytania odpowiedź nadal będzie brzmiała "Tak"?

Oprócz ankiety, która obrazuje poziom dojrzałości cyberbezpieczenstwa, w tym przypadku wnioski po audycie mogą być powierdzeniem podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

7. Ostatnio jedna z firm prezentowała nam swoją platformę do szkoleń oraz symulowania ataków np. phishingowych poprzez maile w celu podniesienia świadomości pracowników. Czy taka usługa może byś finansowana w ramach projektu?

Tak, jest to jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa i może być finansowany w ramach projektu.

8. Czy usługa "odmiejscowienia" kopii bezpieczeństwa będzie akceptowalnym kosztem do rozliczenia? Na jaki czas i w jakim modelu może być płacona?

Tak, usługa "odmiejscowienia" kopii bezpieczeństwa jest akceptowalnym kosztem. Może być potraktowana podobnie jak wykupienie subskrypcji np. na oprogramowanie antywirusowe. Okres utrzymania usługi może wykraczać poza 31.12.2022.

9. Jak się ma ta ankieta wysłana w kwietniu przez SSOZ do ankiety, którą składa się do wniosku? Czy mogą się różnić odpowiedziami? Tamtej wysłanej przez SSOZ nie chciało mi się wypełniać i pozaznaczałem "nie wiem"?

Czekamy na odpowiedz NFZ w kwestii możliwości edycji ankiety i poprawienia części elementów.

10. Czy jednostka może część środków przeznaczyć na zakup nowych komputerów?

Tego typu zakupy mogą być sfinansowane jeżeli wpiszą się w zakres działań wymienionych w par.3 Zarządzenie oraz Świadczeniodawca wykaże w audycie bezpieczeństwa, że służą one podniesieniu cyberbezpieczeństwa podmiotu.

11. Czy jednostka może część środków przeznaczyć na zakup licencji WIN PRO

Tego typu zakupy mogą być sfinansowane jeżeli wpiszą się w zakres działań wymienionych w par.3 Zarządzenie oraz Świadczeniodawca wykaże w audycie bezpieczeństwa, że służą one podniesieniu cyberbezpieczeństwa podmiotu.

12. Czy jednostka może część środków przeznaczyć na zakup sprzętu CCTV ? Jako elementy bezpieczeństwa fizycznego ?

Generalnie NIE, wyjątkiem mogą być pomieszczenia w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

13. Czy we wniosku konkursowym musimy wskazać konkretny model lub parametry serwera?

Według założeń programu wskazujemy tylko parametry ogólne.

14. Czy w ramach projektu można zakupić urządzenie NAS służące do backupu?

Tak, w ramach projektu można zakupić urządzenie NAS.

15. Czy dodatkowy moduł (API) systemu dziedzinowego, taki jak podatki z istniejącym systemem elektronicznego obiegu dokumentów (integracja systemu podatkowego

z obiegiem EZD) może być kosztem kwalifikowanym?

Nie, w tym przypadku nie może być kosztem kwalifikowanym.

16. Czy można odzyskać już wydane pieniądze? (Np. właśnie zakupiliśmy serwer, a nie ma nas w II turze).

Tak, środki za taki zakup zostaną zwrócone.

17. Czy ze środków konkursowych można sfinansować zakup systemu obiegu dokumentów?

Tak, w ramach konkursu można sfinansować zakup systemu obiegu dokumentów.

W jakich obszarach wspieramy Placówki Medyczne:

W jakich obszarach wspieramy Placówki Medyczne:

Bezpieczeństwo

danych

Modernizacja
infrastruktury
sieciowej

Wdrożenia

rozwiązań IT

Nadzorowanie

zasobów IT

Audyt IT

Szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa

Nasi partnerzy technologiczni:

ponad

w branży IT

12 lat

52 568 44 40

Dowiedz się jakie jeszcze rozwiązania IT możemy przygotować dla Ciebie!

zadzwoń:

lub napisz:

ul. Poznańska 31,

Eximo Project Sp. z o.o.,

85-129 Bydgoszcz