Kim jesteśmy

            

Jesteśmy Integratorem
rozwiązań informatycznych


Eximo Project specjalizuje się w integracji systemów informatycznych oraz projektowaniu infrastruktury sieciowej. Spółka oferuje rozwiązania tworzone w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na rynku nowych technologii.


Spółka realizuje projekty z zakresu ochrony danych, oferując usługę Bezpieczny Pracownik określającą stopień bezpieczeństwa informatycznego badanej organizacji oraz wdrożenie kompleksowych działań naprawczych w tym zakresie.

Eximo Project- siedziba

Eximo Project prowadzi działalność outsourcingową i konsultingową obejmującą kompleksowy nadzór informatyczny i audyty bezpieczeństwa systemów IT. Spółka świadczy usługę wsparcia technicznego Service Desk dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnemu Call Center opartemu na założeniach metodologii ITIL realizujemy codzienne zgłoszenia z 1, 2 i 3 linii wsparcia technicznego użytkowników. Eximo Project jest dynamicznie rozwijającą się firmą, otwartą na nowe wyzwania biznesowe. Maksymalizację korzyści wypracowujemy dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przy jednoczesnej modernizacji istniejącej infrastruktury. Doświadczenie zdobywaliśmy biorąc udział w projektach realizowanych dla sektora publicznego, finansowego, handlowo-usługowego oraz przemysłowego.