Data Center
systemy kopii zapasowych

            

Kopie zapasowe

Prawidłowa konfiguracja systemu kopii zapasowych pozwala na odtworzenie danych w razie ich uszkodzenia lub utraty.

Dostęp do danych transakcyjnych i historycznych możliwy jest dzięki rozwiązaniom backupowym uzupełniającym redundantne systemy przechowywania danych np. RAID.

Wdrożenie systemu kopii zapasowych poprzedza analiza środowiska IT pod kątem zgodności systemów wewnątrz przedsiębiorstwa z rozwiązaniem proponowanym przez Eximo Project. Odpowiednio dobrane urządzenia do przechowywania danych oraz oprogramowanie zarządzające procesami kopii bezpieczeństwa umożliwiają uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwo narażone jest na utratę danych.

Eximo Project

Konfiguracja systemu kopii zapasowych zakłada precyzyjne określenie parametrów funkcjonalnych w razie awarii.

  • Recovery Time Objective (RTO) – pozwala na określenie czasu w jakim przedsiębiorstwo zakłada, że usługa lub system zostanie ponownie uruchomiony.
  • Recovery Point objective (RPO) – określa możliwy do zaakceptowania czas, w którym przedsiębiorstwo będzie pozbawione dostępu do danych biznesowych.

Korzyści

Korzyści dla biznesu

Sprawne przywrócenie dostępu do danych historycznych i transakcyjnych to istotny czynnik płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewnienie ciągłości działania biznesu w określonym czasie, oraz jasna informacja jak długo firma będzie pozbawiona dostępu do danych mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na wykonywanie backupu w tle, bez potrzeby przerywania pracy użytkowników.

Wykonanie usługi systemu kopii zapasowych przez Eximo Project pozwala mieć pewność, że dane przechowywane są w profesjonalnym Data Center zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo fizyczne i logiczne, w środowisku umożliwiającym replikację danych. Ponadto zlecenie usługi backupu jest rozwiązaniem generującym niższe koszty, niż w przypadku tworzenia własnego systemu.


Znaczenie dla IT

Rozwiązania proponowane przez Eximo Project umożliwiają tworzenie kopii zapasowych oraz szybkie odzyskiwanie aplikacji i systemów dzięki kompleksowemu połączeniu backupu oraz metod replikacji. Utworzenie kopii możliwe jest w sposób przyrostowy, różnicowy lub pełny umożliwiający odzyskiwanie poszczególnych plików i katalogów. Oprócz tradycyjnych narzędzi do backupu maszyn fizycznych, Eximo Project oferuje tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.


Bezpośrednie korzyści wdrożenia usługi kopii zapasowych dla IT:

  • funkcje błyskawicznego przywracania kompletnych maszyn wirtualnych.
  • odzyskiwanie baz danych.
  • wykonywanie kopii zapasowych uwzględniających całe aplikacje.
  • możliwość odwzorowania środowiska produkcyjnego.
  • całodobowy monitoring i powiadamianie o awariach i stanie przywróconych danych.