Rozwiązania sieciowe
w chmurze

            

 

       
                                
           
           

Rozwiązania sieciowe

Podstawą funkcjonowania instytucji, organizacji i nowoczesnych przedsiębiorstw jest komunikacja. Wysoka jakość realizowania potrzeby komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i realizowanej w ramach bliższego i dalszego otoczenia, ma niebagatelny wpływ na konkurencyjność firmy.

Efektywne rozwiązania sieciowe oraz zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala optymalizować wydajność w niemal każdym obszarze działalności przedsiębiorstw i daje wymierne korzyści.

Rozwiązania sieciowe

Modele zastosowania

Nowoczesne rozwiązania sieciowe charakteryzują się wykorzystaniem sieci LAN/WAN/WLAN, jako głównego systemu realizującego usługi informatyczne na potrzeby aplikacji biznesowych. Implementacja funkcjonalności związanej z kontrolą dostępu do zasobów sieciowych przedsiębiorstwa oraz brzegowe rozwiązania ochronne pozwalają zachować wysoki poziom bezpieczeństwa na zagrożenia pochodzenia zewnętrznego jak i wewnętrznego. W infrastrukturach w których Internet stanowi integralny element sieci WAN, zastosowanie ma uwierzytelnianie oraz szyfrowanie. Pozwala to na bezpieczną komunikację rozproszonych sieci. Rosnąca elastyczność i mobilność przedsiębiorstw sprawiły, że coraz częściej dane, aplikacje i zasoby udostępniane są w chmurze. W celu zwiększenia dostępności usług realizowanych w chmurze wykorzystuje się rozwiązania związane z równoważeniem obciążenia oraz akceleracji transmisji danych.

 • Lokalne sieci komputerowe (ang. LAN – Local Area Network).
 • Rozległe sieci komputerowe (ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa).
 • Sieci bezprzewodowe (ang. WLAN - Wireless Local Area Network).
 • Systemy bezpieczeństwa (ang. NGFW - Next-Generation Firewall, UTM - Unified Threat Management).
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci (ang. NAC - Network Access Control).
 • Zarządzanie sieciami.
 • Systemy zbierające oraz korelujące zdarzenia (ang. SIEM - Security information and event management.
 • Akceleracja WAN.
 • Wirtualne sieci prywatne (ang. VPN - Virtual Private Network).
 • Wirtualizacja sieci (ang. Network Virtualization).
 • Zewnętrzna wirtualizacja sieci to technologia VLAN. Polega na logicznym podziale segmentów sieci na fizycznych urządzeniach sieciowych przez znakowanie ramek. Wewnętrzna, polega na tworzeniu wirtualnych przełączników i portów na poziomie wirtualizatora. Takie przełączniki dostarczają komunikację sieciową dla maszyn wirtualnych oraz łączą je z zewnętrzną fizyczną siecią.