Systemy
bazodanowe

            

 

Systemy bazodanowe, to systemy informatyczne lub oprogramowanie służące do zarządzania bazą danych. Systemy bazodanowe są integralną częścią nowoczesnych systemów zarządzania produkcją. Bazy danych przechowują informacje potrzebne do analiz, jak również są odpowiedzialne za szybkie i prawidłowe ich udostępnianie.

Eximo Project

Zastosowanie

W ciągu ostatnich lat bazy danych z prostych systemów plików stały się zaawansowanymi strukturami danych składującymi dane olbrzymiej liczby użytkowników dla wielu różnych aplikacji. Bazy danych znajdują zastosowania w każdej dziedzinie życia, która podlega informatyzacji. Systemy baz danych wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność składowania, przeszukiwania, zarządzania i analizowania gromadzonych informacji. Jednym z problemów z jakimi spotykają się administratorzy jest zapewnienie efektywności pracy systemów na nich opartych oraz wdrożenie nowych metod przeszukiwania i analizy i wykorzystywania nieustannie gromadzonych danych.

Znaczenie dla biznesu.

Zadaniem systemów baz danych jest zwiększenie wydajności, ograniczenie błędów, wspomaganie procesów decyzyjnych i analitycznych.
Systemy bazodanowe pozwalają na usprawnienie funkcjonowania firmy w obszarach gromadzenia, przetwarzania i przepływu informacji między przedsiębiorstwem a kontrahentami, klientami lub obszarze samej firmy. Systemy bazodanowe mogą być wykorzystywane przez każde przedsiębiorstwo. Możliwości technologiczne dla realizacji nawet najtrudniejszych zadań są praktycznie nieograniczone.

Znaczenie dla IT

Przez bazę danych będziemy rozumieć strukturę informacyjną przeznaczoną do przechowywania danych o złożonych obiektach i powiązaniach między nimi. Struktura taka musi zapewniać bezpieczne i trwałe przechowywanie informacji oraz udostępniać wybrane fragmenty swojej zawartości uprawnionym użytkownikom w dogodny dla nich sposób i w dogodnym dla nich czasie.

Etapy tworzenia systemu bazodanowego to:

  • utworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego obejmującego założenia baz danych, banku metod i modeli,
  • współdziałanie z innymi organizacjami w utworzeniu zintegrowanego środowiska informatycznego,
  • wytypowanie dziedzin i obszarów kluczowych do natychmiastowej informatyzacji,
  • określenie potrzeb sprzętowych, oprogramowania, kadry specjalistycznej,
  • przygotowanie organizacyjne do realizacji wdrożenia systemu.

W celu uzyskania najlepszych efektów na kolejnych etapach projektu jak i wdrożenia systemów bazodanowych prace powinny być przeprowadzone przez specjalistów posiadających doświadczenie w integracji najbardziej wymagających systemów. Wdrażanie systemu informatycznego wymaga podejmowania ważnych decyzji o wyborze odpowiedniej infrastruktury: platformy sprzętowej, systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania bazą danych. Projekty wykonane przez Eximo Project obejmują wykonanie prac zapewniających bezpieczniejsze i szybsze działanie systemu bazodanowego. Celem wdrażanych zmian jest wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii systemu mającego wpływ na płynność biznesową przedsiębiorstwa. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa oferujemy autorski system monitoringu, który pozwoli zredukować do minimum lub całkowicie wyeliminować problemy z dostępnością systemów bazy danych.