Systemy
bezpieczeństwa informatycznego

            

Systemy bezpieczeństwa IT

Eximo Project zajmuje się wdrażaniem informatycznych systemów bezpieczeństwa chroniących wrażliwe dane przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora publicznego.

W podejmowanych działaniach uwzględniamy możliwość utraty danych zarówno z powodu czynników zewnętrznych, jak i spowodowanych przez wewnętrznych użytkowników infrastruktury IT.

Podstawowym założeniem określającym pełne zabezpieczenie systemu informatycznego jest konfiguracja środowiska, umożliwiająca zainstalowanemu oprogramowaniu działanie zgodne z jego specyfikacją. Ponadto system bezpieczeństwa informatycznego powinien zapewniać użytkownikom stabilny dostęp do zdefiniowanych funkcji, a wprowadzone dane nie mogą ulec zafałszowaniu oraz zostać wykorzystane przez nieuprawnione podmioty.

Różnorodność i złożoność zagrożeń na jakie narażone są dane, odzwierciedla liczba dostępnych na rynku systemów służących do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.


Eximo Project specjalizuje się w następujących obszarach bezpieczeństwa informatycznego:

  • IDS, IPS (Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System) – rozwiązania zapobiegające włamaniom oraz systemy wykrywania i stałego monitorowania sieci komputerowych blokujące ataki w czasie rzeczywistym.
  • systemy antywirusowe, antyspamowe i antyspyware umożliwiające ochronę przed wirusami, niechcianą i niebezpieczną korespondencją mailową oraz przed inwazyjnym oprogramowaniem szpiegującym.
  • UTM (Unified Threat Management) –rozwiązania sprzętowe, zazwyczaj w postaci jednego urządzenia, umożliwiające wieloaspektowe zabezpieczenie sieci.
  • DLP (Data Leak Prevetion) - zabezpieczenie przed przypadkową utratą danych lub ich kradzieżą.
  • VPN (Virtual Private Network) IPSec, SSL –rozwiązania umożliwiające bezpieczne połączenie odległych sieci komputerowych przy pomocy szyfrowanego kanału.
  • F5Wizard Monitoring IT– kompleksowy system monitoringu systemów i aplikacji oferujący kontrolę i zarządzanie dowolnie wybranymi elementami infrastruktury oraz umożliwiający działania proaktywne dzięki analizie i korelacji zdarzeń historycznych.

Więcej informacji o systemie monitoringu IT F5Wizard TUTAJ


Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, uwzględniający indywidualne potrzeby zabezpieczeń w chronionym obszarze.

Korzyści

Znaczenie dla biznesu.

Jakość środowiska IT ma znaczący wpływ na całokształt prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności. Sprawna obsługa klientów lub ciągłość produkcji zależy od niezawodności aplikacji i dostępności danych. Wdrożenie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego umożliwia sprawniejsze zarządzanie ciągłością działania firmy. Jasna polityka bezpieczeństwa pozwala również na efektywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Dzięki wzrostowi poziomu zabezpieczeń i wypracowanym procedurom wzrasta postrzeganie firmy przez klientów jako partnera wiarygodnego i spełniającego wymagania ochrony danych znajdujących się w ramach instytucji. Przedsiębiorstwom i instytucjom zobligowanym prawnie do ochrony informacji, wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo informacji pozwala na uniknięcie kar za jego naruszenie oraz działanie w ramach określonych przez przepisy. Dzięki okresowym audytom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez Eximo Project, klient zyskuje możliwość zoptymalizowania rozwiązań odpowiedzialnych za ochronę informacji.

Znaczenie dla IT.

Implementacja rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji wspomaga sprawne zarządzanie środowiskiem IT firmy lub instytucji przez wewnętrzne lub zewnętrzne działy IT. Odpowiednie rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne pozwalają na analizę i oszacowanie ryzyka związanego z możliwością utraty danych. Administratorzy odpowiedzialni za ochronę informacji zyskują narzędzia przystosowane do utrzymania wysokiej dostępności systemów i aplikacji, które chronione są przez odpowiednio sparametryzowane urządzenia. Metody programowo-sprzętowe mogą być wspomagane metodami ochrony fizycznej i organizacyjnej tworząc spójny element  systemu ochrony danych.