Systemy pracy
grupowej

            

   

To rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, którego celem jest wspomaganie pracy grupowej realizowanej przez użytkowników pracujących w jednym lub wielu lokalizacjach geograficznych. Takie systemy umożliwiają użytkownikom jednoczesną pracę na wspólnych danych i pozwalają na ich lepszą koordynację.

Centralne zarządzanie

Odpowiednie zarządzanie użytkownikami i infrastrukturą firmową staje się coraz bardziej wymagające. System umożliwiający centralne zarządzanie zasobami w sieci firmowej wraz z zarządzania tożsamością oraz dostępem jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Kluczowym dostawcą takiego oprogramowania jest firma Microsoft z usługą domenową Active Directory (AD).

Eximo Project

                        

Wdrożenie usługi
domenowej
w przedsiębiorstwie
pozwala na:

 • scentralizowanie zarządzania infrastrukturą informatyczną,
 • możliwość zdalnej dystrybucji oprogramowania,
 • scentralizowana ochrona antywirusowa i aktualizacja oprogramowania użytkowego,
 • ustalanie wspólnych polityk bezpieczeństwa oraz ich monitorowanie,
 • zarządzanie drukarkami sieciowymi i skanerami,
 • centralne zarządzania tożsamością oraz dostępem,
 • <kontrolą dostępu do zasobów sieciowych,
 • zarządzaniu i weryfikacji tożsamości użytkownika.

Poczta elektroniczna

           

Ważnym elementem organizacji pracy w przedsiębiorstwie jest funkcjonowanie poczty elektronicznej, obiegu dokumentów i planowanie spotkań. Poczta elektroniczna jest podstawowym narzędziem pracy biurowej i ma ogromne znaczenie w komunikacji biznesowej. Od niezawodnego i wydajnego działania systemu pocztowego zależy bezpieczeństwo biznesowe w przedsiębiorstwie.

Odpowiednio zaprojektowana usługa pocztowa wraz z platformą zawierającą funkcje pracy zespołowej wpływa korzystnie na poprawę komunikacji wewnątrz przedsiębiorstw i ułatwia skuteczny kontakt ze współpracownikami i klientami.

           

Elementy dopełniające usługę poczty elektronicznej to:

 • mechanizmy zarządzania dokumentami i ich współdzielenia,
 • uwspólnione kalendarze i kontakty,
 • narzędzia do przekazywania zadań,
 • funkcje usprawniające obieg informacji wewnątrz struktur firmowych,
 • rozwiązania głosowe związane z telekonferencjami.

Korzyści

Znaczenie dla biznesu.

Podniesienie efektywności pracy grupowej, sposobu organizacji i zarządzania obiegiem informacji to najważniejsze zalety systemów pracy grupowej. Ważnymi elementami systemu jest możliwość tworzenia określonych modeli biznesowych wraz z kontrolą realizacji powierzonych zadań. Poczta elektroniczna to główne medium komunikacyjne w firmach i na jej poprawnym funkcjonowaniu często opiera się podstawa funkcjonowania biznesu.

Znaczenie dla IT.

Wdrożenie rozwiązań pracy grupowej pozwala na ograniczenie liczby zgłoszeń o incydentach i zdarzeniach zgłaszanych przez użytkowników. Systemy te zwiększają znacznie dostępność do usługi i możliwość sprawnego przywracania systemu po awarii. To doskonałe narzędzie dla osób organizujących pracę wewnątrz struktur Firmy, które odpowiadają za zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo. Dla administratorów IT w zakresie centralnego zarządzania to znaczna oszczędność czasu.

Podsumowanie.

W celu uzyskania najlepszych efektów na kolejnych etapach projektu jak i wdrożenia prace powinny być przeprowadzone przez specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniu technologii heterogenicznych.

Nasi specjaliści zajmują się:

 • projektowaniem zintegrowanych systemów poczty elektronicznej i pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa lub instytucji w ścisłej integracji z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną,
 • kompletne implementacje systemów poczty elektronicznej, pracy grupowej, zarządzania biegiem dokumentów, unified messaging,
 • migrację systemów do nowszych wersji oraz do systemów różnych producentów, wraz z migracją przechowywanych danych,
 • projekty i wdrożenia systemów pocztowych z dostępem zdalnym i dla urządzeń mobilnych,
 • audyty bezpieczeństwa i konfiguracji istniejących systemów pocztowych.