Data Center
wirtualizacja

            

Wirtualizacja

Dzisiejsze zapotrzebowanie na zasoby informatyczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa stawia przed firmami wyzwanie, na które odpowiedzią może być wirtualizacja środowiska.

Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez dowolne (w ramach możliwości sprzętowych czy programowych oraz założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika.


Model zastosowania

Wirtualizacja środowiska IT zwiększa wykorzystania serwerów poprzez konsolidację wielu usług w ramach jednej platformy systemowej. Pozwala to na optymalizację kosztów infrastruktury poprzez obsługę wielu logicznych serwerów na kilku fizycznych maszynach. Środowiska wirtualne zapewniają większe bezpieczeństwo i wysoką dostępność systemów informatycznych.

 • Wirtualizacja serwerów (ang. Server Virtualization).

Wiele usług i aplikacji może działać na wielu wirtualnych systemach operacyjnych uruchomionych na tym samym fizycznym serwerze lub klastrze serwerów.

 • Wirtualizacja pamięci masowych (ang. Storage Virtualization).

Rozwiązanie daje możliwość aby wiele macierzy było widocznych jako jedno wirtualne urządzenie, do którego podłączają się odbiory. Dzięki temu można osiągnąć efekt niezależności lokalizacyjnej dla danych. 

 • Wirtualizacja aplikacji (ang. Application Virtualization).

Aplikacje są od siebie logicznie odizolowane przez co możliwe jest ich jednoczesne działanie bez obawy o wzajemną zgodność oprogramowania. Aplikacje mogą działać razem pomimo dostępu do tych samych zasobów systemu operacyjnego w różnych wersjach. Technologia ta wspiera również testowanie aplikacji.

 • Wirtualna infrastruktura stacji roboczych (ang. Virtual Desktop Infrastructure – VDI).

Przeniesienie środowiska użytkownika, do centrum przetwarzania danych, gdzie stacja robocza jest uruchomiona w postaci maszyny wirtualnej, a dostęp do niej zapewniony jest drogą sieciową.

 • Wirtualizacja sieci (ang. Network Virtualization).

Zewnętrzna wirtualizacja sieci to technologia VLAN. Polega na logicznym podziale segmentów sieci na fizycznych urządzeniach sieciowych przez znakowanie ramek. Wewnętrzna, polega na tworzeniu wirtualnych przełączników i portów na poziomie wirtualizatora. Takie przełączniki dostarczają komunikację sieciową dla maszyn wirtualnych oraz łączą je z zewnętrzną fizyczną siecią.


Korzyści

Znaczenie dla biznesu.

 • Ciągłość biznesowa (ang. High Availabilty).

Zachowanie zasady wysokiej dostępności infrastruktury IT przekłada się na zapewnienie ciągłości biznesowej. Środowiska wirtualne oparte o klaster przynajmniej dwóch serwerów fizycznych zachowują pełną dostępność nawet w przypadku awarii jednego z elementów systemu.

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi.

Wirtualizacja pozwala na łatwe zarządzanie grupą maszyn fizycznych, tak jakby to było jedno urządzenie. Dzięki temu zespół IT jest w stanie zrealizować więcej zadań w pozostałych obszarach ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

 • Optymalizacja finansowa IT.

Wirtualizacja środowiska pozwala znacznie precyzyjniej przewidywać nakłady na infrastrukturę IT. Zachowując nadmiarowość systemów informatycznych, wdrażaniu kolejnych aplikacji nie ma konieczności rozbudowy środowiska o nowe serwery fizyczne.

 • Wirtualna infrastruktura stacji roboczych (ang. Virtual Desktop Infrastructure – VDI).

Przeniesienie środowiska użytkownika, do centrum przetwarzania danych, gdzie stacja robocza jest uruchomiona w postaci maszyny wirtualnej, a dostęp do niej zapewniony jest drogą sieciową.

 • Wirtualizacja sieci (ang. Network Virtualization).

Zewnętrzna wirtualizacja sieci to technologia VLAN. Polega na logicznym podziale segmentów sieci na fizycznych urządzeniach sieciowych przez znakowanie ramek. Wewnętrzna, polega na tworzeniu wirtualnych przełączników i portów na poziomie wirtualizatora. Takie przełączniki dostarczają komunikację sieciową dla maszyn wirtualnych oraz łączą je z zewnętrzną fizyczną siecią.


Znaczenie dla IT

 • Zasoby na życzenie - nadmiarowość infrastruktury IT pozwala udostępniać usługi w znacznie krótszym czasie w ramach istniejącej infrastruktury.
 • Przewidywalność rozwoju infrastruktury.
 • Zwiększenie stabilności i dostępności systemów.
 • Łatwość przywracania po awarii.
 • Spójne zarządzenia infrastrukturą IT.
 • Skalowalność infrastruktury IT.