F5Wizard

Aplikacje - kontroluj szybko i intuicyjnie.

Monitoring F5Wizard posiada funkcjonalność, dzięki której możliwe jest grupowanie wybranych komponentów w logiczną całość tworząc jednolite Aplikacje. Ten typ zarządzania pozwala na wydzielenie monitorowanych zasobów w sposób czytelny i łatwy do kontroli.

F5Wizard

Jak to działa?

Utworzenie Aplikacji monitorującej kondycję systemu obsługi poczty elektronicznej.

Funkcjonalność polega na skupieniu w jednym miejscu monitorów kontrolujących pracę routerów, firewalli, serwerów pocztowych i serwerów DNS. Zastosowanie predefiniowanych reguł pozwala na otrzymanie wyraźnego komunikatu ostrzegającego o możliwym problemie w obrębie Aplikacji: Poczta Elektroniczna.

Dzięki gotowym regułom możliwe jest sprecyzowanie sposobu w jaki będzie przebiegać weryfikacja poszczególnych parametrów, między innymi dostępność portów, obecność na listach spamowych, czy czas odpowiedzi serwera DNS. F5Wizard umożliwia również tworzenie indywidualnych reguł przy użyciu własnych skryptów. Automatyczna analiza stanu zasobów pomaga w znaczący sposób wesprzeć administratorów, szczególnie w dużych i złożonych środowiskach IT.

Aby ułatwić przeglądanie zdarzeń, funkcjonalność Aplikacje została wyposażona w oś czasu, która w sposób chronologiczny prezentuje dane historyczne określające stan Aplikacji. Poszczególne statusy prezentowane są również w formie wykresu ukazującego stan Aplikacji w czasie.

Odwiedź stronę F5Wizard aby poznać wszystkie funkcjonalności systemu monitoringu IT.

 

Reakcje - proaktywne działanie F5Wizard.

System monitoringu F5Wizard z wyprzedzeniem reaguje na zmiany w infrastrukturze informatycznej klienta. Dzięki możliwości konfiguracji konkretnych parametrów, F5Wizard prognozuje zagrożenie nadmiernego przeciążenia kontrolowanego systemu autonomicznie podejmując decyzję o zwiększeniu zasobów niezbędnych do utrzymania wysokiej dostępności.

F5Wizard

Jak to działa?

W przypadku przewidywanej niewydolności serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych spowodowanych, np. gwałtownie zwiększającą się liczbą odwiedzin na stronie internetowej, monitoring F5Wizard samodzielnie podejmuje decyzję o dodaniu kolejnych maszyn.

Proaktywne zwiększenie zasobów eliminuje sytuację, w której wydolność infrastruktury osiąga poziom krytyczny. Wykorzystanie tej funkcjonalności doskonale sprawdza się np. w przypadku serwisów sprzedażowych, nie dopuszczając do spadku satysfakcji klientów dokonujacych transakcji.

Automatyczna reakcja monitoringu F5Wizard zapobiega spowolnieniu lub uniemożliwieniu obsługi spływających zleceń. Autonomiczna i odpowiednio wczesna decyzja o dodaniu kolejnych zasobów do systemu powoduje, że proces sprzedaży przebiega w sposób niezakłócony. Ewentualne niedogodności mogące nastąpić w przypadku zbyt późnego podjęcia działań ze strony administratora systemu są wyeliminowane i całkowicie nieodczuwalne dla użytkowników dokonujących transakcji poprzez platformę sprzedażową.

Reakcja związana z uruchomieniem dodatkowych maszyn wirtualnych, zwiększeniu pamięci czy dodaniu dodatkowych vCPU jest jedną z wielu możliwości reakcji systemu F5Wizard , w innych przypadkach możemy np. wyłączyć/włączyć port przełącznika, zrestartować proces, zmienić konfigurację firewall-a, czy też uruchomić skrypt związany z bazą SQL. Możliwości reakcji na zmianę stany ważnej aplikacji biznesowej są praktycznie nieograniczone!

Odwiedź stronę F5Wizard aby poznać wszystkie funkcjonalności systemu monitoringu IT.

Ponadto funkcjonalność Aplikacje umożliwia:

  • Wygenerowanie czytelnej informacji dla biznesu o aktualnej sytuacji bez szczegółów technicznych
  • Reagowanie przez system powiadomień na zmiany stanów poszczególnych zasobów jak i całych Aplikacji
  • Kontrolowanie przez klienta procesu analizy danych z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji

Usługa F5wizard realizowana jest w oparciu o elementy metodologii ITIL

Wspierając kadrę zarządczą i menedżerską F5Wizard daje im możliwość konfiguracji cyklicznych raportów uwzględniających wskazane dane oraz przypisanie ich do grup użytkowników wybranych według uprawnień.

F5Wizard

Referencje

Poznaj opinie naszych klientów.

"Różnorodność systemów informatycznych oraz konieczność utrzymania wysokiej sprawności stanowi duże wyzwanie dla naszych służb informatycznych. Implementacja systemu F5Wizard oraz stały monitoring umożliwił przewidywanie kierunków rozwoju infrastruktury. Dzięki znacznemu wzrostowi dostępności do kluczowych systemów, możemy lepiej realizować zadania postawione przed naszą jednostką."

- Jacek Makarewicz, Kierownik Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury Wydziału Informatyki
NFZ Bydfoszcz

"Działając w branży e-commerce szczególny nacisk kładziemy na jakość kontaktów z naszymi klientami. Pewność, że korespondencja e-mail działa bez zakłóceń jest kluczowa. Korzystając z monitoringu F5Wizard mamy ciągły nadzór nad infrastrukturą poczty elektronicznej i natychmiast identyfikujemy źródła problemów."

- Maciej Karpusiewicz, Członek Zarządu, Dyrektor Działu IT
OPONEO.PL SA

"Wysoka dostępność aplikacji internetowej CUK Ubezpieczenia to być albo nie być dla naszej działalności. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której agenci pozbawieni są możliwości wyceny i sprzedaży polis klientów. F5Wizard oraz wsparcie techniczne producenta to doskonały wybór dla chcących spać spokojnie."

- Przemysław Grabowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
CUK Ubezpieczenia

"Produkcja w systemie trzyzmianowym to organizacyjne i technologiczne wyzwanie dla całej Firmy. Całodobowy nadzór z wykorzystaniem narzędzi monitorujących F5Wizard pozwala na szczegółową i kompleksową kontrolę naszych linii produkcyjnych."

- Benedykt Kulesza, Specjalista ds. Informatyki
SKIBA Zakłady mięsne