Audyty
bezpieczeństwa IT

            

Audyt bezpieczeństwa IT

Świadczymy usługi w zakresie audytu bezpieczeństwa obejmujące między innymi kontrolę:

  • aplikacji i systemów informatycznych,
  • zarządzania bezpieczeństwem danych,
  • aktualności oprogramowania.

Podczas przeprowadzania testów penetracyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta korzystamy z najlepszych praktyk analizy według OWASP i PTES. Opierając się na wynikach audytu określającego stan zabezpieczeń infrastruktury wykazujemy rzeczywiste i potencjalne zagrożenia oraz metody ich eliminacji. Dodatkowo oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego obejmujące swoją specyfiką konkretne aspekty wskazane podczas audytu w przedsiębiorstwie.