Call Center

            

Projektowanie rozwiązań Call i Contact Center.

Eximo Project

Eximo Project posiada doświadczenie w projektowaniu rozwiązań z zakresu Call Center traktowanych jako istotny element zarządzania firmą przy użyciu metod CRM. Oferujemy kompleksowe rozwiązania stosowane w centrach obsługi telefonicznej dla średnich i dużych przedsiębiorstw, sektora produkcyjnego, finansowego oraz publicznego, w których obsługa zgłoszeń oparta jest na połączeniach telefonicznych.

W rozwiązaniach świadczonych u naszych klientów stosujemy między innymi:

 • ACD – automatyczną dystrybucję połączeń.
 • IVR – automatyczną obsługę głosową.
 • CTI – integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego.

Uwzględniając rozwój technologii i metod komunikacji z klientem oferujemy równolegle projekty i wdrożenia rozszerzonej formuły Call Center jakim jest Contact Center. Zastosowanie alternatywnych kanałów komunikacji z klientem, takich jak poczta elektroniczna, czat, formularze www, SMS lub wideokonferencje pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów przeznaczonych do obsługi klientów oraz zwiększenie dostępności usług oferowanych przez Contact Center.


Korzyści wynikające z wdrożenia Call Center w firmie:

 • Sprawna obsługa użytkowników przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji z poziomu usługi.
 • Zwiększona dostępność dzięki jednemu punktowi kontaktu oraz informacji.
 • Szybsza reakcja na prośby klienta lub użytkownika wewnętrznego.
 • Lepsza komunikacja i bezpośrednia współpraca pomiędzy konsultantami Call Center.
 • Zwiększona koncentracja konsultantów na przypisanym do nich zgłoszeniu.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na biznes.
 • Usprawnione zarządzanie i kontrola infrastruktury (współtworzenie CMDB przez konsultantów).
 • Kompleksowa informacja zarządcza wspierająca podejmowanie decyzji.
 • Maksymalizacja pomocy świadczonej zdalnie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wizyt u użytkownika.
 • Bazowanie na braku zajętości linii: połączenia są odbierane lub rejestrowane w systemie zgłoszeń.
 • Rejestracja istotnych szczegółów zgłoszenia oraz określanie kategorii i priorytetów.
 • Możliwość badania satysfakcji klienta poprzez ankiety telefoniczne lub w dystrybucji elektronicznej.