Bezpieczny Urząd

            

Usługa Bezpieczny Urząd

Kompleksowa usługa zwiększająca poziom cyberbezpieczeństwa i zapewniająca wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wymagań ustawodawcy w tym zakresie.

Wdrożenie działań z zakresu usługi podnosi świadomość Pracowników Urzędu i zapewnia ich prawidłową reakcję na cyberzagrożenia.

Usługa może znaleźć zastosowanie we wszystkich instytucjach, które posiadają dostęp do Internetu, oraz których działalność związana jest m. in. z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej (korespondencja e-mail, obsługa kanałów social media, komunikatory internetowe).

Bezpieczny Urząd Cyberbezpieczeństwo

Na usługę składają się:

Wdrożenie działań rekomendowanych w usłudze Bezpieczny Urząd, minimalizuje ryzyko skutecznego ataku hakerskiego.


Usługa pomaga wypełnić obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • Zapewnienie szkoleń Pracownikom Urzędu.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Rozdział IV, paragraf 20, punkt 6

  • Reagowanie na ryzyko cyberzagrożeń.

Wyciąg z prawa legislacyjnego „Pozycja ustrojowa sekretarza gminy”. Punkt 3.5 - Zadania zabezpieczająco-koordynacyjne.

  • Informowanie mieszkańców o cyberzagrożeniach. 

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”. Artykuł 22, punkt 4


70% skontrolowanych przez NIK w 2019 r. Urzędów ma problem z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

Wynika to między innymi z:

  • Braku regularnych szkoleń Pracowników Urzędów.
  • Niewłaściwego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Nieprawidłowego monitorowania dostępu do systemów informatycznych.
  • Nieprzeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji.

„Administracja Publiczna w Systemie Bezpieczeństwa Państwa” - dokument opublikowany przez Senat RP określa Urzędy jako szczególnie zagrożone atakiem ze strony cyberterrorystów.