Zdalna Szkoła

            

Program Zdalna Szkoła

Oferta kompleksowej usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji RP.

Działanie skierowane do wszystkich Gmin chcących zapewnić placówkom edukacyjnym wsparcie w procesie zdalnej edukacji poprzez zakup sprzętu komputerowego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji RP.

Zdalna szkoła

Realizacja projektu

W związku z realizacją programu wsparcia telenaucznia Zdalna Szkoła - Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie do kwoty 165 tys. złotych celem realizacji zadania zakupu: laptopów, tabletów, akcesoriów oraz oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia nauki na odległość.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Sprzęt zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła ma być skierowany do szkół (pośrednio do uczniów i nauczycieli) w celu ułatwienia prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Działanie we współpracy z Eximo Project obejmuje:

Laptop Zakup i dostawę sprzętu od wiodących dostawców według rekomendowanej specyfikacji.

Konfiguracja  urządzeń Zdalne uruchomienie i konfigurację dostarczonych urządzeń, w tym podłączenie do sieci Internet oraz instalację programu antywirusowego.

Office 365 Wdrożenie usługi Office 365 - podstawowego oprogramowania do telenauczania, dostępnego bezpłatnie dla nauczycieli i uczniów w Polsce, w ramach licencji edukacyjnej.