Polityka prywatności i plików cookies

 

Polityka określa zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony https://www.eximoproject.pl/ [Serwisu], https://www.facebook.com/eximoprojectpl [Fanpage], https://www.linkedin.com/company/eximoprojectpl/ [Company Page] oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników.

 

Właścicielem oraz administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, Fanpage oraz Company Page jest Eximo Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w Bydgoszczy [Usługodawca]. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach Serwisu, Fanpage oraz Company Page.

 

Informacje o zbieraniu danych zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Usługodawca.
 2. W ramach Serwisu są zbierane dane automatyczne, np. informacje o lokalizacji, o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie są zbierane za pośrednictwem plików cookies oraz kodów java script, o których więcej informacji jest części „Wykorzystanie informacji cookies”.
 3. W ramach Fanpage usługodawca gromadzi dane o użytkowniku dostępne w jego publicznym profilu, a także wszelkie aktywności, które są wykonywane przez użytkownika na Fanpage, np. polubienia, komentarze, prywatne wiadomości. Za pośrednictwem Fanpage usługodawca kieruje reklamy do użytkowników Facebook na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług Facebook, a także jego polityk prywatności.
 4. W ramach Company Page usługodawca gromadzi dane o użytkowniku dostępne w jego publicznym profilu, a także wszelkie aktywności, które są wykonywane przez użytkownika na Company Page, np. polecenia, komentarze, prywatne wiadomości. Za pośrednictwem Company Page usługodawca kieruje reklamy do użytkowników Linkedin na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług Linkedin, a także jego polityk prywatności.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest wyrażona przez nich zgoda (rozumiana także jako świadome działanie), a także prawnie usprawiedliwiony interes usługodawcy związany ze świadczeniem usług, w tym ich promocji. Spełniona jest przesłanka legalizująca przetwarzanie z artykułu 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz ich usuwania lub ograniczania.
 7. Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody. W tym celu powinien skorzystać z opcji blokowania mechanizmów śledzących oraz cookies (zasady skorzystania opisane w dalszej części polityki),
 8. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia plików cookies, wycofania zgody lub zakończenia działań promocyjnych Usługodawcy.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie strony Serwisu, jego pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarek, a także partnerom – dostawcom cookies i innych technologii umożliwiających zrozumienie zachowań użytkowników Serwisu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Usługodawcę (www.uodo.gov.pl).
 11. Podanie danych jest dobrowolne i w większości przypadków nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu (z wyjątkiem niezbędnych cookies). Serwis Facebook oraz Linkedin wymaga zaakceptowania plików cookies do poprawnego działania.

 

Jak skorzystać ze swoich praw przysługujących na mocy RODO?

 1. Korespondencyjnie pisząc list na adres Usługodawcy lub mailowo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@eximoproject.pl

 

Narzędzia analityczne, śledzące, pliki cookies

 

Własne Usługodawcy

 1. Są wykorzystywane w celu zapewnienia logowania do Strefy Klienta (przechowywanie sesji).

 

 Google Analitics

 1. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/
 2. Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.
 3. Dane gromadzone przez narzędzie:
 4. a) lokalizacja
 5. b) źródło wizyt
 6. c) czas spędzony na stronie
 7. d) ruch na stronie
 8. e) słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
 9. f) przeglądane przez użytkownika strony
 10. g) zanonimizowany adres IP
 11. h) dane demograficzne
 12. Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania reklam oraz wprowadzania zmian w Serwisie, Fanpage oraz Company Page, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników.
 13. Sprzeciw na wykorzystywanie Google Analitics:

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Adform

 1. Polityka prywatności Google Adform: site.adform.com/privacy-policy/de
 2. Adform jest wykorzystywany w Serwisie w celu tzw. rozpoznania użytkownika, profilowania i wyświetlania mu wybranych reklam. Narzędzie wyświetla użytkownikowi reklamę Usługodawcy, a następnie odnotowuje informację, czy „kliknął” w reklamę.
 3. Dane gromadzone przez narzędzie:
 4. a) zanonimizowany adres IP
 5. b) dane o decyzjach oraz odwiedzony stronach przez użytkownika
 6. c) konwersję, czyli czy użytkownik zareagował na wyświetloną reklamę.
 7. Sprzeciw na wykorzystywanie Google Adform:
 8. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout
 9. Należy także zablokować korzystanie z plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, a także usunąć już zainstalowane cookies.

 

Linkedin

 1. Pozwala śledzić konwersję z płatnych kampanii reklamowych Usługodawcy prowadzonych na Linkedin.
 2. Zasady działania usługi: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67514
 3. Sprzeciw na wykorzystanie usługi: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

 

Facebook

 1. Tzw. Pixel Facebooka, wykorzystywany jest w ramach płatnej reklamy na Facebooku. Pozwala rozpoznać, które osoby odwiedziły stronę dzięki reklamie, którą wyświetliły na Facebooku. Serwis oraz Facebook wykorzystują pliki cookies oraz mechanizmy śledzące użytkowników. Gdy przeglądasz zawartość Serwisu (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany do Facebooka, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Blokowanie cookies oraz innych mechanizmów śledzących

W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies Usługodawcy oraz zewnętrzne (tzn. należące do partnerów Usługodawcy). Pliki cookies mają za zadanie zapamiętanie decyzji Użytkownika, np. zapisanie się na newslettera, zaakceptowanie polityki prywatności, aby serwis nie musiał prosić o powtórzenie tych czynności przy kolejnych wizytach.

Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć lub ograniczyć możliwość propagowania plików cookies poprzez Serwis w jego urządzeniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu lub niektórych jego funkcji w takiej sytuacji. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.

 

Polityka prywatności dla użytkowników Fanpage

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/eximoprojectpl. Gdy Użytkownik przegląda jej zawartość przetwarzane są jego dane osobowe przez Usługodawcę oraz Facebook.

Zasady wykorzystania danych przez Facebook znajdują się w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage jego dane są także wykorzystywane przez Usługodawcę.

 

Jakie dane są zbierane?

Strona służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu z Usługodawcą. Podczas wizyty na Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o tej wizycie. Poprzez udostępniony Usługodawcy panel administratora widzi on informacje statystyczne o wizytach na jego Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc mi dopierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy Użytkownik zobaczy reklamę Usługodawcy decyduje Facebook. Usługodawca widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.

Usługodawca widzi także Twoje komentarze oraz reakcje, ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika oraz skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez dostępny w Facebook komunikator.

 

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli Użytkownik postanowi korzystać z usług Usługodawcy, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

 

Prawa Użytkownika Fanpage

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.

W każdej chwili można złożyć skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

Polityka prywatności dla użytkowników Company Page

Strona jest dostępna w ramach serwisu Linkedin pod adresem https://www.linkedin.com/company/eximoprojectpl/. Gdy Użytkownik przegląda jej zawartość przetwarzane są jego dane osobowe przez Usługodawcę oraz Linkedin.

Zasady wykorzystania danych przez Linkedin znajdują się w polityce prywatności Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gdy Użytkownik korzysta z Company Page jego dane są także wykorzystywane przez Usługodawcę.

 

Jakie dane są zbierane?

Strona służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu z Usługodawcą. Podczas wizyty na Company Page, Linkedin automatycznie zbiera informacje o tej wizycie. Poprzez udostępniony Usługodawcy panel administratora widzi on informacje statystyczne o wizytach na jego Company Page, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc mi dopierać treści do preferencji użytkowników Company Page, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy Użytkownik zobaczy reklamę Usługodawcy decyduje Linkedin. Usługodawca widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.

Usługodawca widzi także Twoje komentarze oraz reakcje, ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika oraz skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez dostępny w Linkedin komunikator.

 

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli Użytkownik postanowi korzystać z usług Usługodawcy, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

 

Prawa Użytkownika Company Page

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Linkedin.

W każdej chwili można złożyć skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Zmiany polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności.